bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 05.05.2015 z powodu:
edycja

Przedmiot działalności

Przedmiot działania: produkcja, handel i usługi w zakresie:
1. Pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z,
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,
3. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie PKD 01.19.Z,
4. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z ,
5. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z,
6. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.Z,
7. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 42.99.Z,
8. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
9. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
10. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,
11. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z,
12. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD 46.74.Z,
13. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,
14. Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 52.10.B,
15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z ,
16. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,
Zasięg działania: Miasto Brzeg, Gminy: Olszanka, Skarbimierz. Lubsza,
Zasada działania: pełny rozrachunek gospodarczy.
PWiK w Brzegu Sp. z o.o. podejmuje decyzje w oparciu o akty prawne oraz w oparciu o uchwały władz nadrzędnych Spółki.Opublikował: Sylwester Topór
Publikacja dnia: 05.05.2015
Podpisał: Sylwester Topór
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 865
Wersja do druku