bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Sposób załatwiania spraw

Sprawy są załatwiane osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Sprawami związanymi z:

  • zawieraniem umów w zakresie działalności podstawowej, odczytami wodomierzy, rozliczaniem za dostawę wody/odprowadzanie ścieków zajmuje się Biuro Obsługi Klienta - 77 416 22 44, 77 416 40 51 wew. 112

Sprawami związanymi z wydawaniem:

  • zapewnień dostawy wody/odbioru ścieków
  • warunków przyłączenia
  • uzgadnianiem dokumentacji technicznej

zajmuje się Dział Techniczny 77 416 22 44, 77 416 40 51 wew. 108, 208
Sprawami związanymi z awariami infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zajmuje się
w dni robocze w godz. 7-15 Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej 77 416 22 44, 77 416 40 51 wew. 117, 204
w dni wolne od pracy oraz w godz. 15-7 Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne 77 416 22 44
Sprawami związanymi z produkcją i jakością wody zajmuje sie Dział Produkcji Wody w Gierszowicach 77 411 99 79.
Sprawami związanymi z badaniami wody/ścieków zajmuje się Laboratorium posiadające akredytację PCA w Gierszowicach 77 411 99 78.
Sprawami związanymi z Zamówieniami Publicznymi zajmuje się Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 77 44 22 44, 77 416 40 51 wew. 220.
Sprawami związanymi z odbiorem i oczyszczaniem ścieków zajmuje się Oczyszczalnia Ścieków Brzeg ul. Cegielniana 77 416 29 17.Opublikował: Sylwester Topór
Publikacja dnia: 07.05.2015
Podpisał: Sylwester Topór
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 179