bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Tryb działania

Spółka realizuje swoje działania zgodnie z Zezwoleniami:
1. Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Brzegu
2. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Skarbimierz, Lubsza, Olszanka. Lewin Brzeski, Oława
w oparciu o obowiązujące przepisy m.in.:

  • ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zm.)
  • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747)
  • ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)
  • Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków zatwierdzony Uchwałami nr VI/29/07 z dnia 2.03.2007 r. i VIII/43/07 z dnia 11.04.2007 r. Rady Miasta Brzeg. -  do porbrania TUTAJ


Opublikował: Sylwester Topór
Publikacja dnia: 07.05.2015
Podpisał: Sylwester Topór
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 136