bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Przedmiot działalności

Przedmiot działania: produkcja, handel i usługi w zakresie:


1.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

2.  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

3.  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych , cieplnych i klimatyzacyjnych;

4.  Pozostałe badania i analizy techniczne;

5.  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

6.  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną , gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

7.  Wytwarzanie energii elektryczne;

8.  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

9.  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;

10. Roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.


Zasięg działania: Miasto Brzeg, Gminy: Olszanka, Skarbimierz. Lubsza, Lewin Brzeski, Oława


Zasada działania: pełny rozrachunek gospodarczy.
PWiK w Brzegu Sp. z o.o. podejmuje decyzje w oparciu o akty prawne oraz w oparciu o uchwały władz nadrzędnych Spółki.Opublikował: Sylwester Topór
Publikacja dnia: 07.05.2015
Podpisał: Sylwester Topór
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 250