bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Ochrona danych osobowych

Na podstawia art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz w oparciu o treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w Spółce obowiązują zapisy dokumentacji dotyczące ochrony danych osobowych tj.: Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Celem wdrożenia ww. dokumentacji jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych będących w zasobach administratora danych.Opublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 17.05.2016
Podpisał: Agnieszka Jarosz
Dokument z dnia: 17.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 370