bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Informacje o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 31.12.2015 r.

  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 154.813.711,68 zł
  • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazał zysk netto w wysokości 1.909.510,96 zł
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazało wzrost kapitału własnego o kwotę 689.510,96 zł


Opublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 13.02.2017
Podpisał: Artur Stecuła
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 903