bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Tryb działania

Spółka realizuje swoje działania zgodnie z Zezwoleniami:
1. Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Brzegu
2. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Skarbimierz, Lubsza, Olszanka. Lewin Brzeski, Oława
w oparciu o obowiązujące przepisy m.in.:

  • ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zm.)
  • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747)
  • ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)
  • Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu nr XXIX/323/17 z dnia 27.01.2017 r.  -  do pobrania TUTAJOpublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 13.02.2017
Podpisał: Artur Stecuła
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 3 725