bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja strony

Informacje o majątku Spółki

Kapitał zakładowy w wysokości: 39.270.300 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych).

Łączna suma udziałów: 392.703 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzy).

Lista Wspólników: 100% udziałów Spółki posiad Gmina BrzegOpublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 15.06.2018
Podpisał: Agnieszka Jarosz
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 584