bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.10.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Informacje o majątku Spółki

Kapitał zakładowy w wysokości: 39.284.400 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych).

Łączna suma udziałów: 392.844 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery).

Lista Wspólników: 100% udziałów Spółki posiad Gmina BrzegOpublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 05.10.2020
Podpisał: Agnieszka Jarosz
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 457