bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Informacje o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 31.12.2020 r.

  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 143.240.692,04 zł
  • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazał zysk netto w wysokości 1.948.683,86 zł
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazało wzrost kapitału własnego o kwotę 1.962.865,76 zł


Opublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 26.05.2021
Podpisał: Artur Stecuła
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 525